Zo vraagt u financiële steun aan

Wij ondersteunen activiteiten ten behoeve van (kwetsbare) ouderen in Nederland en op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Uitsluitend activiteiten die passen binnen onze drie pijlers Brentano Brengt Muziek, Brentano Brengt Beweging en Brentano Brengt Cultuur komen in aanmerking voor financiële steun.

Aanvraagprocedure

Indien u in aanmerking wilt komen voor financiële steun voor uw activiteit dan dient u een aantal stappen te ondernemen. De enige restrictie voor wat betreft de hoogte van de door u gevraagde steun is of deze past in het door ons beschikbaar gestelde budget. Wij financieren in principe voorafgaand aan de uitvoering van uw activiteit.

Wij kennen twee verschillende aanvraagprocedures: de algemene aanvraagprocedure en de bijzondere aanvraagprocedure. De algemene aanvraagprocedure is van toepassing op activiteiten die vallen binnen de drie pijlers, deze vindt u hieronder. De bijzondere procedure is specifiek voor aanvragen tot financiële steun voor liveoptredens binnen de pijler ‘Brentano Brengt Muziek’.

Stap 1
Allereerst vult u onze quick scan in. Zo weet u direct of uw activiteit mogelijk in aanmerking komt voor financiële steun.

Stap 2
Indien zo, dan vult u na afronding van de quick scan ons aanvraagformulier in. U dient tevens de volgende documenten te uploaden:

  • Een beschrijving van uw activiteit
  • De begroting van uw activiteit. Uit uw begroting blijkt ook op welke wijze u in de financiering van kosten voortziet.
  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden
  • Het jaarverslag van uw organisatie
  • De meest recente jaarrekening van uw organisatie, w.o. de balans en verlies- en winstrekening

Stap 3
Met de indiening van het aanvraagformulier geeft u ons toestemming de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de door u verstrekte stukken, te verwerken.

Stap 4
Na indiening van het aanvraagformulier ontvangt u van ons per e-mail een kopie van het aanvraagformulier. Tevens ontvangt u van ons een inlogcode voor ons registratiesysteem. U kunt in dit registratiesysteem de status van uw aanvraag inzien. U dient uw inlogcode goed te bewaren. Het is niet mogelijk een nieuwe inlogcode aan te vragen.

Stap 5
Wij nemen uw aanvraag in behandeling. De doorlooptijd is afhankelijk van de complexiteit van uw activiteit en de hoogte van de door u gevraagde steun. Wij streven ernaar u binnen enkele weken tot maximaal drie maanden nader te berichten. U kunt geen rechten ontlenen aan de inzending van het aanvraagformulier. Indien wij u financiële steun toekennen, dan kunnen wij daaraan eventueel nadere voorwaarden stellen.

Stichting Brentano gebruikt functionele cookies om uw gebruiksgemak te vergroten.

Ok