Zo vraagt u een verzoek tot ondersteuning aan

Een verzoek tot ondersteuning kunt u in een email met bijlagen nader toelichten. Door het inzenden van de aanvraag geeft u toestemming aan de Stichting om de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen op te slaan en te verwerken. Besluiten over donaties worden door de Stichting zonder last of ruggespraak genomen en zijn volledig ter eigener discretie.

Het verzoek per e-mail

Het verzoek moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • Projectomschrijving met bijbehorende projectbegroting
  • Wijze van financiering: welke andere fondsen zijn er benaderd en wat was hiervan het resultaat?
  • Een recent financieel en inhoudelijk jaarverslag van de aanvragende en (indien van toepassing) de daarmee verbonden of verwante instellingen (zoals ‘Vrienden van’ Stichtingen)
  • Statuten en bestuurssamenstelling
  • Referenties van organisaties of personen die ons bekend zijn, indien u een aanvraag indient voor een project buiten Nederland
  • Voorgenomen wijze van rapportage

Aan het inzenden van het aanvraagformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Verzoeken om steun voor initiatieven kunt u per email sturen aan info@brentanosteun.nl.

Het verzoek online indienen

U kunt uw aanvraag ook online indienen. Klik op Quick Scan en u komt op de site van
Het Maagdenhuis op een pagina met invulformulier terecht. Na invulling en verzending van dit formulier hoort u normaalgesproken snel of uw aanvraag door ons in behandeling genomen wordt.

Stichting Brentano gebruikt functionele cookies om uw gebruiksgemak te vergroten.

Ok