Zo vraagt u een verzoek tot ondersteuning aan

Tussen 1 april 2022 en 31 december 2022 is het niet mogelijk om een project aanvraag bij ons in te dienen. Vanaf januari 2023 zien wij jullie aanvragen weer graag tegemoet!

Een verzoek tot ondersteuning kunt u in een email met bijlagen nader toelichten. Door het inzenden van de aanvraag geeft u toestemming aan de Stichting om de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen op te slaan en te verwerken. Besluiten over donaties worden door de Stichting zonder last of ruggespraak genomen en zijn volledig ter eigener discretie.

Het verzoek per e-mail

Het verzoek moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • Projectomschrijving met bijbehorende projectbegroting
  • Wijze van financiering: welke andere fondsen zijn er benaderd en wat was hiervan het resultaat?
  • Een recent financieel en inhoudelijk jaarverslag van de aanvragende en (indien van toepassing) de daarmee verbonden of verwante instellingen (zoals ‘Vrienden van’ Stichtingen)
  • Statuten en bestuurssamenstelling
  • Referenties van organisaties of personen die ons bekend zijn, indien u een aanvraag indient voor een project buiten Nederland
  • Voorgenomen wijze van rapportage

Aan het inzenden van het aanvraagformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Verzoeken om steun voor initiatieven kunt u per email sturen aan info@brentanosteun.nl.

Stichting Brentano gebruikt functionele cookies om uw gebruiksgemak te vergroten.

Ok