Wij bewegen mee met de tijdsgeest

Onze stichting is opgericht in 1821, tevens het jaar waarin de man overleed aan wie wij ons bestaan te danken hebben: de Amsterdamse koopman, mecenas en filantroop Josephus Augustinus Brentano (1753 – 1821). Het testament van Brentano bepaalde dat ten laste van zijn vermogen een oudemannenhuis moest worden gebouwd en beheerd. Ook bepaalde het testament dat ten laste van het vermogen de bewoners werden voorzien in hun levensonderhoud, waaronder inbegrepen huisvesting, kost, drank, oppassing en voorzieningen bij ziekte.

Op 3 mei 1825 opende het eerste Roomsch Catholijk Burger Oudemannenhuis haar deuren op de Herengracht in Amsterdam. Het huis bood uiteindelijk plaats aan 75 ‘gealimenteerden’. In 1926 verhuisde het oudemannenhuis naar de Keizersgracht 615-631. In 1974 opende het toenmalige bestuur een geheel nieuw verzorgingshuis met aanleunwoningen voor 150 bewoners in Amstelveen. Rond diezelfde periode hebben wij de zorg voor ouderen overgedragen aan Stichting Brentano Amstelveen. Sinds die tijd zijn wij een vermogensfonds. De rendementen op ons vermogen gebruiken wij om financiële steun te verstrekken aan onze begunstigden.

portret2

Vanaf 2002 tot 2022 werkten wij samen met Stichting Het R.C. Maagdenhuis. Op deze wijze beoogden wij de doelmatigheid en rechtmatigheid van de aan onze doelstelling ter beschikking gestelde middelen te bevorderen. In 2008 hebben wij onze statuten aangepast. Sindsdien zijn wij een Algemeen Nut Beogende Instelling. Ook hebben wij onze statutaire doelstelling aangepast en verbreed: ‘het bevorderen van het welzijn van ouderen en al wat daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord’. Sinds 2023 voeren wij een nieuwe koers. Ons beleid is gestoeld op drie pijlers: Brentano Brengt Muziek, Brentano Brengt Beweging en Brentano Brengt Cultuur. Uit onderzoek blijkt namelijk dat muziek, beweging en cultuur van vitaal belang is voor (kwetsbare) ouderen.

Wij streven ernaar in de uitvoering van ons werk zoveel mogelijk kostenefficiënt en impactvol te zijn. Daarbij handelen wij in de geest van onze erflater, Josephus Augustinus Brentano.

Beleidsplan en jaarverslagen

Onze activiteiten worden gefinancierd met de beleggingsopbrengsten van ons stichtingsvermogen. Het stichtingsvermogen bestaat uit beleggingen in effecten en liquide middelen.

Stichting Brentano gebruikt functionele cookies om uw gebruiksgemak te vergroten.

Ok