Samenstelling van het bestuur

Ons bestuur bestaat uit vier leden. Wij streven naar een zo complementair en divers mogelijke samenstelling van ons bestuur, met name daar waar het kennis en (professionele) achtergrond betreft. Wij verrichten onze werkzaamheden om niet. De ambtelijk secretaris is in dienst van onze Stichting. Zij ondersteunt ons bij de uitvoering van onze taken.

Anneline Smit

Voorzitter
Lid sinds november 2004

 • Maatschappelijk begeleider Statushouders

Suzanne Plusquin

Secretaris
Lid sinds december 2013

 • Manager Global Employer Services Deloitte
 • Bestuurslid Stichting Vrienden van St. Joannes de Deo
 • Lid Raad van Advies Deloitte Impact Foundation

Tjarco Wassink

Penningmeester
Lid sinds december 2013

 • Bestuurslid Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
 • Beleidssecretaris Topsector Water en Maritiem
 • Lid Beleggingswerkgroep FIN

Alou van de Roemer

Lid
Lid sinds juli 2023

 • Manager Programma Armoede Stichting RCOAK
 • Bestuurslid Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
 • Bestuurslid Stichting Not For Sale
 • Voorzitter Bestuur Stichting Moustaqbel Nederland

Joram de Haan

Lid
Lid sinds mei 2024

 • Director Business Tax Deloitte

Gerrie Boshuis

Ambtelijk secretaris
Werkzaam sinds november 2022

Stichting Brentano gebruikt functionele cookies om uw gebruiksgemak te vergroten.

Ok