Privacyverklaring

De stichting Het R.C. Burger Oude Mannenhuis ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’, verder Brentano neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn afgegeven of daarmee verenigbare doeleinden.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring laten wij u weten hoe wij dat doen. We verzamelen of gebruiken de persoonsgegevens die wij hebben verkregen voor de hieronder beschreven doeleinden.

Persoonsgegevens van relaties

De persoonsgegevens die wij ontvangen (hebben) van onze relaties slaan wij zorgvuldig op. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons ter beschikking zijn gesteld.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die wij ontvangen, kunnen met derden worden gedeeld als is afgesproken dat wij de gegevens mogen delen. Dit kan bijvoorbeeld spelen als een organisatie via onze website of op een andere wijze schriftelijk een aanvraag ingediend heeft voor een donatie en wij voor het vervolgtraject (de beoordeling van de aanvraag en de toekenning daarvan) derden inschakelen. Onze bestuursleden en de medewerkers die de aanvraag behandelen respecteren de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Website statistieken

Brentano maakt via zijn website gebruik van cookies en/of website statistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik door verschillende bezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens zolang als het nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Daarna verwijderen wij de persoonsgegevens uit onze bestanden. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Rechten i.v.m. uw gegevens

In sommige gevallen is er recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen. Als wij uw persoonsgegevens bewaren op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op

Stichting Brentano gebruikt functionele cookies om uw gebruiksgemak te vergroten.

Ok