Brentano Brengt Muziek

In 2019 hebben wij een nieuw fonds opgericht: Brentano Brengt Muziek. Dit fonds verstrekt financiële bijdragen aan muziek- en zangactiviteiten voor ouderen. De activiteiten vinden niet alleen plaats in verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook in buurthuizen of dagvoorzieningen voor ouderen. Vanwege het grote succes zal het fonds ook in de aankomende jaren worden voortgezet. Met ingang van 2020 komen alleen live optredens in aanmerking voor een financiële bijdrage.

U kunt via onze website op eenvoudige wijze een aanvraag indienen. U kunt geen rechten ontlenen aan het inzenden van het aanvraagformulier. Wij nemen zonder last of ruggenspraak een besluit over uw aanvraag.

Stichting Brentano gebruikt functionele cookies om uw gebruiksgemak te vergroten.

Ok