Een stichting met historie

Wij hebben ons bestaan te danken aan Josephus Augustinus Brentano, geboren te Amsterdam op 28 augustus 1753, overleden aldaar op 16 april 1821. Brentano was een katholieke koopman van Italiaanse afkomst. Hij woonde en hield kantoor aan de Herengracht 542, waar nu het Waldorf Astoria Hotel gevestigd is.

Brentano bepaalde in 1811 bij testament, dat na zijn dood zijn vermogen moest worden aangewend tot ‘den aanleg en stigting mitsgaders gedurig onderhoud van een gebouw, ’t welk zal moeten dienen tot alimentatie en onderhoud van enige oude manspersonen van de ‘Roomsch Catholieke Religie’, welke daarin van huisvesting, kost, drank, oppassing en ziekte, en andere levensbehoeften, zullen moeten worden voorzien’.

Op 3 mei 1825 opende het eerste Roomsch Catholijk Burger Oudemannenhuis haar deuren aan de Herengracht in Amsterdam, dat plaats bood aan twaalf ‘gealimenteerden’. In de daaropvolgende jaren groeide het aantal bewoners tot 75. In 1926 verhuisde het oudemannenhuis naar de Keizersgracht 615-631. Eind jaren zestig van de vorige eeuw besloot het toenmalige bestuur om in Amstelveen een geheel nieuw verzorgingshuis met aanleunwoningen voor 150 bewoners te bouwen. In oktober 1974 vond de officiële opening plaats. In maart 2013 hebben wij ons laatste vastgoed, de grond met daarop de aanleunwoningen verkocht en sindsdien bestaat ons vermogen volledig uit effecten en liquide middelen.

portret2

Waar wij voorheen een veelheid aan verschillende projecten steunden, richten wij ons sinds 2019 meer op preventie en vermaak door de focus te verleggen naar projecten op het gebied van beweging en muziek: Brentano brengt beweging en Brentano brengt muziek. De aankomende jaren gebruiken wij om deze transitie in kaart te brengen en uit te voeren. Zie ook ons beleidsplan 2021 – 2023. Voor ons is 2021 een bijzonder jaar: wij bestaan dan 200 jaar; een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken naar de aankomende 200 jaar!

Stichting Brentano gebruikt functionele cookies om uw gebruiksgemak te vergroten.

Ok