Heldere en eigentijdse doelstellingen

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms is in oktober 1821 opgericht, precies tien jaar na het verschijnen van het testament van Josephus Brentano. De doelstelling luidde destijds: ‘Het (doen) bouwen en beheren van een oudemannenhuis, met huisvesting, kost, drank, oppassing en voorzieningen bij ziekte.’ In 2008 zijn de statuten van de stichting voor het laatst gewijzigd. Daarbij werd ook vanwege regelgeving inzake de ANBI, de doelstelling aangepast en verbreed: ‘Het bevorderen van het welzijn van ouderen en al wat daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord.’

De doelstelling is verbreed om enerzijds te kunnen (blijven) voldoen aan de wensen van Josephus Augustinus Brentano en anderzijds te voldoen aan de hedendaagse wet- en regelgeving inzake Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Wij hebben geen winstoogmerk. Onze activiteiten worden gefinancierd met de beleggingsopbrengsten van ons stichtingsvermogen. Het stichtingsvermogen bestaat uit beleggingen in effecten en liquide middelen.

Stichting Brentano gebruikt functionele cookies om uw gebruiksgemak te vergroten.

Ok