‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’

Hartelijk welkom op de website van Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’. Onze stichting is in oktober 1821 opgericht en heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouderen en al wat daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord. We werken nauw samen met de Stichting Het R.C. Maagdenhuis. Goede doelen worden gesteund door de Giftencommissie van Het Maagdenhuis.

Brentano Brengt Muziek

In 2019 heeft Brentano, naast het jaarlijkse giftenbudget, bijdragen verstrekt voor kleinschalige muziek- en zangactiviteiten, vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen. Maar liefst 88 locaties kwamen in aanmerking.

Vanwege het grote succes, wordt de actie in 2020 herhaald! Dit jaar gaat het uitsluitend om live optredens voor ouderen. Een aanvraag - groot (in een recreatiezaal) of klein (in een huiskamer) - kan ingediend worden voor optredens in een verpleeg- of verzorgingshuis, een buurthuis of een dagvoorziening voor ouderen.

De aanvraag kan worden ingediend via deze website. We hanteren een eenvoudige procedure om het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hier vindt u de criteria en het aanvraagformulier.

Vanwege de grote belangstelling, heeft het bestuur besloten om ook dit jaar de aanvragen voor materiële zaken geen prioriteit te geven. Aan het inzenden van het aanvraagformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Besluiten over donaties worden door de Stichting zonder last of ruggespraak genomen en zijn volledig ter eigener discretie.

welkom