‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’

Hartelijk welkom op de website van Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’. Onze stichting is in oktober 1821 opgericht en heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouderen en al wat daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord. We werken nauw samen met de Stichting Het R.C. Maagdenhuis. Goede doelen worden gesteund door de Giftencommissie van Het Maagdenhuis.

Brentano Brengt Muziek

Brentano heeft, naast het jaarlijkse giftenbudget, geld vrijgemaakt voor kleinschalige muziek- en zangactiviteiten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit kan zijn op een huiskamer voor een afdeling waar dementerende ouderen wonen, maar ook voor een groter publiek in de recreatiezaal.

Verzorgings- en verpleeghuizen kunnen een aanvraag indien via deze website. We hanteren een eenvoudige procedure om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hier vindt u de criteria en het aanvraagformulier.

Vanwege de grote belangstelling voor dit aanbod, heeft het bestuur besloten om de aanvragen voor materiële zaken geen prioriteit te geven. Bij de beslissing over een eventuele bijdrage wordt de omvang van de Reserve aanvaardbare kosten (eigen vermogen) meegewogen.

Aan het inzenden van het aanvraagformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Besluiten over donaties worden door de Stichting zonder last of ruggespraak genomen en zijn volledig ter eigener discretie.

welkom