‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’

Hartelijk welkom op de website van Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’. Onze stichting is in oktober 1821 opgericht en heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouderen en al wat daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord. We werken nauw samen met de Stichting Het R.C. Maagdenhuis. Goede doelen worden gesteund door de Giftencommissie van Het Maagdenhuis.

Wegens overweldigend succes

Begin dit jaar heeft Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms een afzonderlijk budget vrij gemaakt voor muziekactiviteiten in verzorgings- en verpleeghuizen. Na de bekendmaking van ‘Brentano Brengt Muziek’ via diverse websites, stroomden al snel de aanvragen binnen.

Er werden in de eerste vier maanden 88 aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van meer dan € 100.000,-. Hiermee is het beschikbare budget voor dit jaar geheel besteed. Besloten is om niet direct aanvullend budget uit te trekken. Aan het eind van het jaar wordt bezien of en hoe Brentano Brengt Muziek herhaald gaat worden. Dit zullen we via onze website en via de diverse media bekend maken.

welkom