Samenstelling van het bestuur

Sinds 10 december 2013 wordt het bestuur van de Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms gevormd door:

Mevrouw A.A. Smit, voorzitter

Lid sinds november 2004. Verpleegkundig Manager.

Mevrouw Mr. S.Th.E. Plusquin, secretaris

Lid sinds december 2013. Fiscaal Jurist.

Mr. T.P. Wassink, penningmeester

Lid sinds december 2013. Bankier.

Baron van Lijnden van Horstwaerde, lid

Lid sinds juli 2012. Bankier in ruste.

Mevrouw J. Damsma, ambtelijk secretaris van het bestuur

De leden van het bestuur ontvangen voor in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan vergoeding voor gemaakte onkosten.

Een bestuurslid van de Stichting heeft zitting in de
giftencommissie Nederland: mevrouw mr. S.Th.E. Plusquin.

Een bestuurslid van Het Maagdenhuis heeft zitting in het bestuur
van de Stichting: Baron van Lijnden van Horstwaerde.

bestuur