Samenstelling van het bestuur

Per 31 december 2019 wordt het bestuur van de Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms gevormd door:

Mevrouw A.A. Smit, voorzitter

Lid sinds november 2004.

Mevrouw Mr. S.Th.E. Plusquin, secretaris

Lid sinds december 2013.

Mr. T.P. Wassink, penningmeester

Lid sinds december 2013.

De heer A.B.M. Oomen

Lid sinds juli 2018.

R. Rempe, bestuurder

Lid sinds 2019

Mevrouw M. Verhaar, ambtelijk secretaris van het bestuur

De leden van het bestuur ontvangen voor in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan vergoeding voor gemaakte onkosten.

Bestuursleden nemen deel aan diverse gremia van Het Maagdenhuis.

bestuur