Zo vraagt u een verzoek tot ondersteuning aan

Een verzoek tot ondersteuning kunt u in een brief met bijlagen nader toelichten. Uw verzoek moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • Projectomschrijving met bijbehorende projectbegroting
  • Wijze van financiering: welke andere fondsen zijn er benaderd en wat was hiervan het resultaat?
  • Een recent financieel en inhoudelijk jaarverslag van de aanvragende en (indien van toepassing) de daarmee verbonden of verwante instellingen (zoals ‘Vrienden van’ Stichtingen)
  • Statuten en bestuurssamenstelling
  • Referenties van organisaties of personen die ons bekend zijn, indien u een aanvraag indient voor een project buiten Nederland
  • Voorgenomen wijze van rapportage

Verzoeken om steun voor initiatieven kunt u per brief sturen aan:

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms
Herengracht 220
1016 BT Amsterdam

Quick Scan

U kunt uw aanvraag ook online indienen. Klik op Quick Scan en u komt op de site van
Het Maagdenhuis op een pagina met invulformulier terecht. Na invulling en verzending van dit formulier hoort u normaalgesproken snel of uw aanvraag door ons in behandeling genomen wordt.